Sme Vám k dispozícii nepretržite:

Tel.: 0911 220 868

e-mail: m-servis@azet.sk

O nás

Referencie

PCO

Novinky

     Pult centrálnej ochrany (PCO):

    

     Napájam na PCO:

     Pult centralizovanej ochrany (PCO) je špecializované pracovisko, ktoré zabezpečuje prepojenie na objekty

     odberateľov formou telefonických rozvodov, alebo mobilných liniek za využitia GSM brán. Zariadenie sleduje

     zabezpečenie daného objektu 24 hodín denne a spracúva poplachový signál s presným určením miesta

     narušenia v chránenom objekte. Zmluvní partneri tiež môžu využiť prepojenie tzv. tiesňového spínača, ktorý je

     ovládaný manuálne – stlačením spínača osobou, ktorá sa ocitla v núdzovom stave a potrebuje čo najrýchlejšiu

     pomoc. K spracovaniu poplachového signálu a tiesňového volania sa využíva vždy najnovší počítačový software.

     Po zachytení poplachového signálu, či tiesňového volania, operátor pultu centralizovanej ochrany okamžite

     vysiela k narušenému objektu, či osobe v tiesni zásahovú jednotku, ktorá následne vykonáva zásah a rieši

     vzniknutý problém v danom stave v súlade s právnymi normami nižšej právnej sily, alebo podľa závažnosti

     situácie v spolupráci s policajnými zložkami. Každý objekt pripojený na zariadenie je označený ochranným

     znakom bezpečnostnej služby, s ktorou má zmluvný partner dohodnutú spoluprácu.

     Je tiež možnosť využívať pult centralizovanej ochrany, ktorý využíva na komunikáciu technológiu GPRS, ale aj

     klasické spojenie cez pevné linky a GSM brány. Výhodou pri prepojení cez GPRS je ochrana spojenia s

     chráneným objektom, ako aj rýchlejší prenos správ a cenovo výhodná komunikácia chráneného objektu s pultom

     centralizovanej ochrany. Cez pult centralizovanej ochrany (PCO) je možné zabezpečiť sledovanie polohy a

     ochranu motorových vozidiel .

     Základná ponuka služieb PCO
     - diaľkový monitoring EZS - elektronickou zabezpečovacou signalizáciou
     - diaľkový monitoring EPS - elektronickou požiarnou signalizáciou
     - diaľkový monitoring CCTV - kamerovým systémom
     - kontrola stavu objektov výjazdovou jednotkou
     - zaistenie páchateľa výjazdovou jednotkou
     - kontrola pohybu osôb v objekte
     - monitoring uzamykania objektu - kontrola elektronického zakódovania objektu
     - zaistenie objektu proti vzniku ďalších škôd
     - tiesňová - rýchle privolanie pomoci

Partner:

         
web a dizajn: Mgr. Andrej Budai, www.leviceonline.sk